Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl
Data publikacji: 2014-08-25 23:50

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę armatury na potrzeby KPWiK Sp. z o.o jako najkorzystniejsze wybrano następujące oferty:

 

Lp. Nr oferty Nazwa i adres Dostawcy Grupy Wartość netto

(w PLN)

1. 1 Firma Handlowo – Usługowa „ZTM” Eksport–Import Mirosława Tomczyk, Prałkowce 293, 37-700 Przemyśl VI, VIII, XII, XIII, XIV 42 481,25 zł.
2. 2 Przedsiębiorstwo Wisła Armatura S.C.

Szyby Rycerskie 22K, 41-909 Bytom

I, XI, XV, XVI, XIX, XXV 30 818,80 zł.
3. 3 Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno III, XVII, 772,50 zł.
4. 6 „Neptun” Sp. z o.o.,

ul. Metalurgiczna 1c, 20-234 Lublin

II, VII, IX, X, XVIII, XX, XXII 18 017,39
Ogółem wartość 92 089,94

Z Dostawcami wskazanymi w tabeli powyżej zostanie zawarta umowa w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty w zakresie

1) oferta złożona przez Dostawcę Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o. – w grupie I, VI, XVI na podstawie § 36 ust. 1 pkt. 2

2) oferta złożona przez Dostawcę „AQUA – GAS” Sp. z o.o. we wszystkich grupach, które obejmuje oferta na podstawie § 36 ust. 1 pkt. 2,

3) oferta złożona przez dostawcę AEON International (Europe) Sp. z o.o. – w grupie I i VI na podstawie § 36 ust. 1 pkt. 2,

4) oferta złożona przez Dostawcę „Neptun” Sp. z o.o. –  grupie VI na podstawie § 36 ust. 1 pkt. 2.