Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl
Informuje, że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę armatury wodno-kanalizacyjnej na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”

Wykaz ofert z najniższymi cenami w poszczególnych grupach oraz wykaz Dostawców z którymi zostaną podpisane umowy na dostawę armatury wodno-kanalizacyjnej wraz z określoną wartością umowy stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Umowy z wybranymi Dostawcami zostaną podpisane w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie oferty.