Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl
Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę armatury wodociągowo – kanalizacyjnej na potrzeby KPWiK Sp. z o.o jako najkorzystniejsze wybrano następujące oferty:

Nr grupy Najkorzystniejsza oferta

(numer oferty i nazwa Dostawcy)

Wartość netto oferty najkorzystniejszej Wartość brutto oferty najkorzystniejszej
I Oferta nr 1
F.H.-U. ZTM EKSPORT – IMPORT MIROSŁAWA TOMCZYK, Prałkowce 293, 37-700 Przemyśl
22 727,00 zł. 27 954,21 zł.
II Oferta nr 2
Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno
2 398,00 zł 2 949,54 zł
III Oferta nr 4
AQUA – GAS Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 8A, 20-484 Lublin
15 045,00 zł 18 505,35 zł
IV Oferta nr 4
AQUA – GAS Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 8A, 20-484 Lublin
4 091,80 zł 5 032,91 zł
V Postępowanie w grupie zostało unieważnione
VI Oferta nr 2
Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno
2 875,00 zł 3 536,25 zł
VII Oferta nr 5
NEPTUN Sp. z o.o.
ul. Metalurgiczna 1c, 20-234 Lublin
12 336,84 zł 15 174,31 zł
VIII Oferta nr 5
NEPTUN Sp. z o.o.
ul. Metalurgiczna 1c, 20-234 Lublin
3 461,40 zł 4 257,52 zł
IX Oferta nr 1
F.H.-U. ZTM EKSPORT – IMPORT MIROSŁAWA TOMCZYK, Prałkowce 293, 37-700 Przemyśl
8 395,00 zł 10 325,85 zł
X Oferta nr 5
NEPTUN Sp. z o.o.
ul. Metalurgiczna 1c, 20-234 Lublin
8 634,60 zł 10 620,56 zł
XI Oferta nr 5
NEPTUN Sp. z o.o.
ul. Metalurgiczna 1c, 20-234 Lublin
1 003,40 zł 1 234,18 zł
XII Oferta nr 2
Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno
4 733,00 zł 5 821,59 zł
XIII Oferta nr 5
NEPTUN Sp. z o.o.
ul. Metalurgiczna 1c, 20-234 Lublin
380,76 zł 468,33 zł
XIV Oferta nr 5
NEPTUN Sp. z o.o.
ul. Metalurgiczna 1c, 20-234 Lublin
2 721,62 zł 3 347,59 zł
XV Oferta nr 4
AQUA – GAS Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 8A, 20-484 Lublin
109,50 zł 134,69 zł
XVI Oferta nr 5
NEPTUN Sp. z o.o.
ul. Metalurgiczna 1c, 20-234 Lublin
220,12 zł 270,75 zł
XVII Oferta nr 4
AQUA – GAS Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 8A, 20-484 Lublin
1 589,25 zł 1 954,78 zł
XVIII Oferta nr 4
AQUA – GAS Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 8A, 20-484 Lublin
11 484,20 zł 14 125,57 zł
XIX Oferta nr 5
NEPTUN Sp. z o.o.
ul. Metalurgiczna 1c, 20-234 Lublin
4 876,35 zł 5 997,91

 

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:
1) oferta złożona przez Dostawcę Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno – w grupie I, V oraz X na podstawie § 36 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o.

2) oferta złożona przez Dostawcę Zakład AQUA – GAS Sp. z o.o., ul. Inżynierska 8A, 20-484 Lublin – w grupie I, V, VII, VIII oraz X na podstawie § 36 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o.

Z Dostawcami wskazanymi w tabeli powyżej zostanie zawarta umowa w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert.