Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809, e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Informuje, że przetarg nieograniczny na „Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku” został unieważniony na podstawie obowiązującego w KPWiK Sp. z o.o. Regulaminu Udzielania Zamówień oraz zapisów SIWZ (dział XVIII) tzn.  oferta z najniższą ceną tj. netto: 241 400,00 zł, brutto: 296 922 zł, przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, tj. kwotę netto: 200 000,00 zł, brutto: 246 000,00 zł.

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie oferty.