Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę nakładek na wodomierze do rozbudowy systemu zdalnego odczytu wodomierzy na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”

   Ogłoszenie o zamówieniu;

   SIWZ;

   Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;

   Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Dostawcy- brak podstaw wykluczenia;

   Załącznik nr 3 – Wzór umowy.