Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Data publikacji: 2015-03-11 14:46

Zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę ubrań roboczych i obuwia roboczego dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.” jako najkorzystniejszą wybrano:

– dostawa ubrań roboczych: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Zakład Pracy Chronionej Oddział Radom ul. 1905 Roku 30B, 26-600 Radom  z ceną netto 23 997,01 zł, brutto 29 516,32 zł i uzyskała najwyższą ocenę punktową, ogółem 87,40 punktów,

-dostawa obuwia roboczego: Hurtownia „AMIGA” Grzegorz Lipski Klikawa ul. Puławska 7, 24-100 Puławy z ceną netto 12 246,00 zł, brutto 15 062,97 zł i uzyskała najwyższą ocenę punktową , ogółem 94,40 punktów.

Ponadto informujemy, że żaden z Wykonawców nie został wykluczony, żadna oferta nie podlegała wykluczeniu.

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.