Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809, e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl
Informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Dostawę wodomierzy zimnej wody na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.” jako najkorzystniejsze tj. posiadające najniższe ceny oraz spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego wybrano następujące oferty w poszczególnych grupach:

  1. grupa A – Apator Powogaz S.A. – cena netto: 86 804,00 zł,
  2. grupa B – PHU PAGOS – cena netto: 22 160,00 zł,
  3. grupa C – PHU PAGOS – cena netto: 44 346,00 zł,
  4. grupa D – Apator Powogaz S.A. – cena netto: 4 133,50 zł,
  5. grupa E – Apator Powogaz S.A. – cena netto: 3 911,88 zł,

Umowy z wybranymi Dostawcami tj.:

  1. APATOR POWOGAZ S.A., ul. K. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań – na łączną kwotę netto 94 849, 38 zł(na wodomierze z grup A, D, E),
  2. PHU PAGOS A. Karpiuk, Żakowola Radzyńska 6A, 21-302 Kąkolewnica – na łączną kwotę netto 66 506,00 zł(na wodomierze z grup B, C).

zostaną podpisane w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie oferty.