Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Data publikacji: 2014-05-07 15:37

Informuje, iż przetarg nieograniczony na: „Modernizację stacji wodociągowych w zakresie doboru i zakupu agregatów głębinowych, zestawów hydroforowych i armatury” został unieważniony na podstawie Art. 93  ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U.  z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Dziękujemy za udział w  postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych.