Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809, e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl
Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „Monitoring terenów ujęć wody KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez ELEKTROMONTAŻ – LUBLIN Sp. z o.o., ul. Diamentowa 1, 20-447 Lublin z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 223 646,00 zł, brutto 275 084,00 zł.

 

Ponadto informujemy, że oferta firmy TELETECHNIKA SYSTEM, ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin została odrzucona na podstawie obowiązującego w KPWiK sp. z o.o. Regulaminu Udzielania Zamówień (§36 ust. 1 pkt 4) oraz zgodnie z zapisami SIWZ (dział XIX).

 

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.