UWAGA !!!

Wizja lokalna i zebranie wykonawców odbędą się w siedzibie Zamawiającego w Kraśniku przy ul. Granicznej 3a w dniu 10.03.2014 r. o godzinie 1100.