Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Data publikacji: 2014-07-02 23:47

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa fabrycznie nowej kołowej koparko – ładowarki dla KPWiK Sp. z o.o jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez BERGERA MONNOYEUR Sp. z o.o. ul. Kolejowa 75, 05-092 Łomianki z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 280 140,00 zł, brutto 344 572,20 zł.

Ponadto informujemy że,  oferta firmy LIUGONG DRESSTA MACHINERY co. Ltd. ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola została odrzucona na podstawie  § 36 ust. 1  pkt 2  Regulaminu udzielania zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Zgodnie z § 46 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie później niż w terminie do 15 dni roboczych od daty zatwierdzenia protokołu postępowania.

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.