Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Data publikacji: 2014-07-01 13:44

Informuje, iż przetarg nieograniczony na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu ciśnieniowo – próżniowego w Kraśniku został unieważniony na podstawie  § 38  ust. 1  pkt 1 Regulaminu Udzielania Zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Dziękujemy za udział w  postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych.