Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Data publikacji: 2014-12-19 14:36
Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wodomierzy dla KPWiK Sp. z o.o jako najkorzystniejsze wybrano następujące oferty:

1. W grupie A – ofertę Dostawcy APATOR POWOGAZ S.A.,
ul. Klemensa Janickiego 23/25, 15-617 Białystok z ceną netto 89 221,00 zł., brutto: 109 741,83 zł.

2. W grupie B – ofertę Dostawcy PHU PAGOS Adam Karpiuk,
Żakowola Radzyńska 6A, 21-302 Kąkolewnica z ceną netto: 5 820,00 zł., brutto: 7 158,60 zł.

3. W grupie C – ofertę Dostawcy PHU PAGOS Adam Karpiuk,
Żakowola Radzyńska 6A, 21-302 Kąkolewnica z ceną netto: 32 310,00 zł., brutto: 39 741,30 zł.

Podpisanie umowy z wybranymi dostawcami nastąpi po upływie 7 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

1. Oferta dostawcy APATOR POWOGAZ S.A. w grupie C wodomierzy na podstawie § 36 ust. 1 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymagał, aby wartość 1 impulsu liczydła przystosowanego do zamontowania nadajnika impulsów bez uszkadzania plomby legalizacyjnej wynosiła 1 dm3. Wartość 1 impulsu w wodomierzach oferowanych przez Dostawcę wynosi 10 dm3 i tym samym jest niezgodna z treścią SIWZ.

2. Oferta Dostawcy DEJEK Sp. z o.o. w grupie A i C wodomierzy na podstawie § 36 ust. 1 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymagał, aby oferta została sporządzona w języku polskim i nie przewidział od tego zapisu wyjątków. Karty katalogowe stanowiące część oferty Dostawcy zostały złożone w języku angielskim, tym samym oferta jest niezgodna z treścią SIWZ.

Ponadto Zamawiający unieważnił postępowanie w grupie D i E wodomierzy na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o. We wskazanych powyżej grupach nie złożono żadnej oferty.