Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”-informacja o wyborze oferty

   Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o jako najkorzystniejsza została wybrana:

 1. W części 1 – oferta Dostawcy PHU PAGOS Adam Karpiuk, Żakowola Radzyńska 6A,
  21-302 Kąkolewnica z ceną netto 69 840,00 zł,
 2. W części 2 – oferta Dostawcy PHU PAGOS Adam Karpiuk, Żakowola Radzyńska 6A,
  21-302 Kąkolewnica z ceną netto 5 233,00 zł,
 3. W części 3 – oferta Dostawcy PHU PAGOS Adam Karpiuk, Żakowola Radzyńska 6A,
  21-302 Kąkolewnica z ceną netto 22 961,00 zł,
 4. W części 4 – oferta Dostawcy PHU PAGOS Adam Karpiuk, Żakowola Radzyńska 6A,
  21-302 Kąkolewnica z ceną netto 3 970,00 zł,

Ponadto informuję, że w części V postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

W części V nie została złożona żadna oferta.

Podstawa:

§ 38 ust. 1 pkt 1, zgodnie z którym Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy nie wpłynęła co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

 

 

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty