Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: „Dostawa ubrań roboczych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.”.- informacja o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu pn. „Dostawa ubrań roboczych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o.

    Działając na podstawie § 20 ust. 8 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o. (dalej: Regulamin) Zamawiający – Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pn. „Dostawa ubrań roboczych dla KPWiK Sp. z o.o.” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Hurtownia „AMIGA” Grzegorz Lipski ,Klikawa, ul. Puławska 7, 24-100 Puławy z ceną netto 30 667,50zł, z ceną brutto 37 721,03zł.

Umowa z wybranym Dostawcą zostanie zawarta po upływie terminu określonego w § 23 ust. 3 Regulaminu tj. nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania Dostawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.