Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: „Wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku”-wybór wykonawcy

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty