Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.