Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont ogrodzenia stacji wodociągowej i ujęć wody przy ul. Głębokiej w Kraśniku”-unieważnienie postępowania

Dotyczy przetargu nieograniczony pn.: „Remont ogrodzenia stacji wodociągowej i ujęć wody przy ul. Głębokiej w Kraśniku”.

 Działając na podstawie § 21 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamiam, że postępowanie pn.: Remont ogrodzenia stacji wodociągowej i ujęć wody przy ul. Głębokiej w Kraśniku” zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

W wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty;

Podstawa:

  • 21 ust. 1 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., zgodnie z którym Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania