Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Wybór akredytowanego laboratorium do badania wskaźników zanieczyszczeń ścieków oraz do oznaczania wskaźników jakości wody”-informacja o wyborze oferty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty