Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn „Wybór laboratorium, które przeprowadzi pobór, transport oraz wykona badania wskaźników zanieczyszczeń określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym”-informacja o wyborze oferty

  Zawiadomienie o wyborze oferty.