Ogłoszenie o przetargu pn. „Dostawa flokulanta płynnego do odwadniania osadów ściekowych przefermentowanych na prasie PETKUS DYPE-18-STN”-informacja o wyborze oferty

  Informacja o wyborze oferty.