Ogłoszenie o przetargu pn. „Wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku”-unieważnienie postępowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.