Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Obwieszczenie o przetargu nieograniczonym na  „Ustanowienie stref ochronnych ujęć wody dla KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku”