Ogłoszenie o sprzedaży dmuchaw promieniowych HV Turbo

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 23-210 Kraśnik,     ul. Graniczna 3A ogłasza sprzedaż dwóch pochodzących z demontażu dmuchaw promieniowych HV TURBO – KA2S-GK2/B3 wraz z kompletem szafek sterowniczych.

Oferty zakupu dmuchaw, z dopiskiem „Dmuchawy HV TURBO” należy przesyłać   w terminie do 30.11.2015 r. na adres: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik.

Cena wywoławcza: 30 000,00 zł netto (za 2 sztuki).

Sprzedający oceni i porówna oferty na podstawie zaoferowanej ceny netto.

Dmuchawy zostaną sprzedane za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór następuje po wpłacie oferowanej kwoty (na podstawie faktury VAT).

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości przez więcej niż jednego Oferenta, Oferenci zostaną wezwani do złożenia w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie ofert dodatkowych. W takiej sytuacji ceną wywoławczą będzie najwyższa zaoferowana cena.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży uzyskać można w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik. Przedstawicielami Sprzedającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami w dni robocze w godz. 700 – 1500 są:

Pan Robert Adamczyk – tel. 81 825 68 09 wew. 203,

Pani Agnieszka Dziurda – tel. 81 825 68 09 wew. 502.

ico_pdf

Ogłoszenie o sprzedaży  Ogłoszenie o sprzedaży dmuchaw HV Turbo

ico_pdf

Załącznik do ogłoszenia  Załącznik do ogłoszenia o sprzedaży dmuchaw HV Turbo

Zdjęcie-0057 Zdjęcie-0056 Zdjęcie-0055 Zdjęcie-0054 Zdjęcie-0053 Zdjęcie-0052 Zdjęcie-0050