Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Ogłasza, że posiada przeznaczony do sprzedaży złom stalowy, żeliwny oraz silniki elektryczne.

Odbiór odpadów winien odbyć się własnym kosztem i staraniem kupującego.

Osobą do kontaktu jest Pan Robert Adamczyk – tel. 81 825 68 09 wew. 204.

Zapraszamy do składania ofert cenowych w terminie do 31 października 2012r.