Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania na zakup materialów biurowych, tuszy, tonerów, papierów termoczułych i druków akcydensowych w roku 2012.

Szczegóły postępowania, SIWZ oraz wzór umowy znajdują się w zamieszczonych plikach.

12.04.2012 godz. 730       UWAGA – W związku z brakiem ilości sztuk zamówienia Załącznik cenowy A poz. 93, przedłużony zostaje termin składania ofert do dnia 18.04.2012 godz. 1100.
Szczegóły w załączniku nr 4.

12.04.2012  godz. 755      UWAGA – Nowy załącznik – Nowy załacznik nr 5 Oferta.