Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodniej w Kraśniku”

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU;

  SIWZ;

  Załącznik nr 1- Formularz oferty;

  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

  Załącznik nr 3a – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

  Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót;

  Załącznik nr 4a – Wzór wykazu osób;

  Załącznik nr 5 – PFU 1 – CZĘŚĆ OPISOWA;

  Załącznik nr 5 – PFU 2 – WWIOR;

  Załącznik nr 5 – PFU 3 – CZĘŚĆ INFORMACYJNA_1;

  Załącznik nr 5 – PFU 3 – CZĘŚĆ INFORMACYJNA_2;

  Załącznik nr 5 – PFU 3 – CZĘŚĆ INFORMACYJNA_3;

  Załącznik nr 5 – PFU 3 – CZĘŚĆ INFORMACYJNA_4;

   Załącznik nr 5 – PFU 3 – CZĘŚĆ INFORMACYJNA_5;

Uwaga!!!   Zmiana treści SIWZ:

  ES.252.19.2.2021 Zmiana treści SIWZ;

  SIWZ w wersji od 27.12.2021 r.