Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa flokulanta płynnego do zagęszczania osadów ściekowych nadmiernych na zagęszczarce BELLMER TDC-2”- informacja o wyborze oferty

  Zawiadomienie o wyborze oferty.