Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Wybór akredytowanego laboratorium do badania wskaźników zanieczyszczeń ścieków oraz do oznaczania wskaźników jakości wody”-informacja o wyborze oferty

  Informacja o wyborze oferty.