Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kananizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul.Urzędowskiej i ul.Nadstawnej na odcinku od ul. Długiej do oczyszczalni ścieków w Kraśniku.

W związku z powtórzeniem czynności dotyczących wyboru wykonawcy przedkładamy nowe zawiadomienie o wyborze oferty.