Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik-informacja o wyborze oferty

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

   Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. – data publikacji: 2018-10-09, 13:10:07

 

   Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty – data publikacji: 2018-10-09, 14:20:44

 

  Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia Wykonawcy oraz odrzuceniu Jego ofert – data publikacji: 2018-10-22, 14:57:30

 

  Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty – data publikacji: 2018-10-26, 14:17:18