Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik

Data publikacji: 2018-06-28, 13:59:22

 Ogłoszenie o zamówieniu;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

 Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW):

 SIWZ Część I – Instrukcja dla Wykonawców

Część II – Załączniki do IDW:

 Załącznik nr 1, 3-16;

 Załącznik nr 2 – JEDZ (xml)

Część III – Wzór Kontraktu:

 SIWZ Część III Wzór Kontraktu

Część IV – Opis przedmiotu zamówienia: Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU):

 SIWZ Część IV – strona tytułowa;

 SIWZ Część IV – PFU-1 Część Opisowa;

 SIWZ Część IV – PFU-2 Warunki Wykonania i Odbioru Robót;

SIWZ Część IV – PFU-3 Część Informacyjna:

 01_Strona tytułowa;

 02_Spis zawartości;

 Załącznik nr 1;

 Załącznik nr 2;

 Załącznik nr 3;

 Załącznik nr 4;

 Załącznik nr 5;

 Załącznik nr 6;

 Załącznik nr 7;

 Załącznik nr 8;

 Załącznik nr 9;

 Załącznik nr 10;

 Załącznik nr 11;

 Załącznik nr 12;

 Załącznik nr 13;

 Załącznik nr 14;

 Załącznik nr 15;

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

 Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 Odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmiana treści SIWZ – 01.08.2018r

 

  Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert     –      data publikacji: 2018-08-17 13:15:49.