Otwarte komory fermentacyjne

Wyposażone w filtry do usuwania odcieków pościekowych, system rurociągów zbiorczych.

OKF11

OKF1

W roku 2013 wybudowano ogrodzenie terenu OKF w oczyszczalni ścieków Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Ogrodzenie wykonano z siatki plecionej na słupkach stalowych wraz z furtkami (5 szt.) i bramami (3 szt.) wzdłuż granic działki bez zmiany naturalnie uformowanej rzeźby terenu.

Ogrodz2

Ogrodz1