Piaskowniki

Piaskownik poziomy dwukomorowy. Długość 21m. Szerokość 0,6m. Głębokość 1,2m. Piasek usuwany przy użyciu zgarniacza do komory piaskowej o poj. 1,71m3. W komorze zainstalowane są pompy służące do przetłaczania mieszaniny piasku i wody do separatora. Do odwodnienia piasku służy separator typu U-260, o przepustowości równej 6-10 dm3/s, pojemności komory piaskowej 1,2m3. Załączany wibracyjnym granicznym wskaźnikiem poziomu typu Soliphant FTM913, prod. Endress+Hauser.

PIASK2

PIASK3

PIASK1