Piotr Dobroć

Piotr Dobroć – tel. 601 059 606

Lp. Ulica
1 Zaklikowska Rzeczycka Widerlika
2 Al. 1000 Lecia
3 Suchyńska Nadrzeczna Filaretów Bojanowska Podmiejska
4 Podleska
5 Wyżnianka Kolonia
6 Kwiatkowicka
7 Stroma Śliska Szewska Skośna
8 Przemysłowa Struga
9 Jagiellońska
10 Młyńska Cegielniana Ostrowiecka Głęboka
11 Ostrowiecka Ludmiłowska Poleśna Podmiejska