Podpisanie umowy na modernizację oczyszczalni ścieków

ZDJ2

W dniu 18 września 2014 r. pomiędzy KPWiK Sp. z o.o., reprezentowanym przez Ireneusza Jacha, Prezesa Zarządu oraz Wykonawcą INSTAL Kraków S.A., ul. Konstantego Brandla 1,  30-732 Kraków, reprezentowanym przez  Rafała Markiewicza, Dyrektora Realizacji i Rozwoju i  Członka Zarządu, została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC („czerwona książka”) obejmujących przebudowę – modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonym w dniu 22.03.2014 r. przez Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.