Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik”

W dniu 27 lutego 2015 r. w wyniku rozstrzygnięcia konkursu 14/POIiŚ/1.1/10/2014 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik”. Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej (projekt budowlany i wykonawczy) na realizację prac obejmujących 5 odcinków sieci:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej Osiedle Kolejowe tj. rejon ulic: Kolejowa, Towarowa, Wojskowa,
    Powstańców  Śląskich, Lipowa, 3 – maja, Wojska Polskiego, Komisji Edukacji Naukowej, Małachowskiego,
    Kołłątaja, Konarskiego, Dygasińskiego, Staszica, Zakrzowiecka;
2. Sieć kanalizacji sanitarnej Osiedle Piaski tj. rejon ulic: Świerkowa, Długa, Urzędowska i Piaskowa;
3. Sieć kanalizacji sanitarnej Osiedle Prusa tj. rejon ulic Suchyńskiej, Filaretów i Prusa;
4. Sieć kanalizacji sanitarnej Rejon ul. Cegielnianej tj. ul. Kościuszki, Cegielniana oraz Młyńska;
5. Sieć kanalizacji sanitarnej Rejon Al. Tysiąclecia tj. ul. Tysiąclecia, Nowa,
    Urzędowska z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Koszarowej do ul. Przechodniej.
Projekt obejmuje również wykonanie dokumentacji projektowej dla odgałęzień do granicy działki lub do pierwszej studni na działce, a jego zakończenie planowane jest na koniec listopada 2015 r.
Na uroczystym podpisaniu umowy KPWiK Sp. z o.o. reprezentował Prezes Zarządu – dr Waldemar Suchanek. Ze strony WFOŚiGW w Lublinie umowę podpisali: Prezes Zarządu – Wojciech Piekarczyk oraz Z-ca Prezesa Zarządu – Andrzej Gajak.

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 353 000,00 zł, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1 100 000,00 zł, wysokość dofinansowania na realizację Projektu 935 000,00 zł.