Naszą ambicją jest by Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. było przodującą firmą na terenie powiatu kraśnickiego.

    Pozwoli to świadczyć dla mieszkańców Kraśnika i okolic usługę zbiorowego dostarczania wody oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób pewny i niezawodny, najlepiej odpowiadający ich potrzebom.

    W tym celu budujemy potencjał Spółki, na który składają się przede wszystkim jej pracownicy oraz zasoby materialne i wiedza. Naszym pracownikom zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Dbamy o środowisko bo wiemy, że tylko należyty jego stan pozwoli wypełniać naszą misję. Dążymy do pełnej integracji naszych działań i objęcia procesów przebiegających w Spółce systemem zarządzania zgodnym z najwyższymi standardami.

 

Pragniemy ciągle podwyższać jakość naszych usług poprzez:

 • dopasowanie ich do potrzeb klientów,
 • zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 • rozwój infrastruktury obszaru, na którym działamy (powiatu),
 • zwiększenie niezawodności dostarczania wody i odbioru ścieków,
 • zapewnienie pełnej i na wysokim poziomie obsługi klientów,
 • zapewnienie fachowej i profesjonalnej kadry realizującej wyodrębnione i nadzorowane procesy,
 • dbałość o środowisko w każdym z aspektów naszej działalności.
 • Cel ten chcemy osiągnąć poprzez:
 • ciągłą analizę potrzeb klientów i potrzeb rozwoju infrastruktury obszaru, na którym działamy (powiatu),
 • ciągłą analizę jakości usług,
 • poprawę organizacji Firmy – z ukierunkowaniem na sprawny przebieg procesów oraz zapewnienie jakości,
 • unowocześnianie technologii produkcji wody i oczyszczania ścieków,
 • udoskonalanie metod monitorowania i pomiarów, zmierzające do wykrywania problemów na jak najwcześniejszym etapie świadczenia usług,
 • maksymalne skrócenie czasu usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • analizowanie i podwyższanie kwalifikacji pracowników oraz umacnianie ich świadomości potrzeby zapewnienia jakości.Aby temu sprostać wdrożyliśmy, będziemy doskonalić i rozszerzać na kolejne dziedziny działalności Spółki, system zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO.

    Zapewnienie wysokiej jakości usług jest pierwszoplanową troską każdego pracownika Firmy, na każdym stanowisku.

    Zarząd Spółki zapewnia, że Polityka Jakości jest wprowadzona, rozumiana i utrzymywana w całym przedsiębiorstwie.

Kraśnik, dnia 8 czerwca 2016 r.

                                                               Prezes Zarządu               

                                                                                  dr Waldemar Suchanek