Prace trwające przy realizacji zadania pn. „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku”

Prace trwające przy realizacji zadania pn. „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku”:

Tablicainf Krata
Usytuowanie tablicy informacyjnej wskazującej na wartość środków pozyskanych na dofinansowanie projektu. Rozbudowa budynku krat. Budowa fundamentów.
WKF1 WKF2
Demontaż stalowych elementów starego WKF-u
Technologia 2 Technologia1
Budowa technologicznych instalacji podziemnych
Warsztat1 Warsztat2
Rozbudowa przepompowni osadu recyrkulowanego – budowa nowego warsztatu mechanicznego
Zaplecze
Zaplecze budowy