Przepompownia wód osadowych

Wody nadosadowe z otwartych komór fermentacyjnych kierowane na początek układu technologicznego. Zainstalowane dwie pompy płaskie.