Przepompownia

Pompownia żelbetowa Śr.-8,0m, Vk=35m3. Przepustowość Qmax=115dm3/s. Pompy ABS typu AFP-3001 o wydajności Q-230dm3/s; H=26m.

Pomiar poziomu i sterowanie przy użyciu przetworników ciś. prod. Endress+Hauser jako podstawowy oraz jako rezerwa sonda hydrostatyczna produkcji SIEMENS. W celu zmniejszenia wpływu cyklicznej pracy pomp na proces oczyszczania ścieków zainstalowano przetwornik częstotliwości firmy Danfoss.

p1

p2