Przetarg nieograniczony na „Dostawę armatury wodociągowo – kanalizacyjnej na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.” – informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

       Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę armatury wodociągowo – kanalizacyjnej na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.  jako najkorzystniejsze wybrano następujące oferty:

Nr Grupy Nr wybranej Oferty Nazwa i adres Dostawcy Cena netto oferty: Cena brutto oferty:
I Oferta nr 3 Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno

6 476,00 zł 7 965,48 zł
II Oferta nr 7 „AQUA-GAS” Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 8A, 20-484 Lublin

1 665,00 zł 2 047,95 zł
III Oferta nr 7 „AQUA-GAS” Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 8A, 20-484 Lublin

11 960,00 zł 14 710,80 zł
IV Oferta nr 7 „AQUA-GAS” Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 8A, 20-484 Lublin

2 412,00 zł 2 966,76 zł
V Oferta nr 6 HAP Armatura

Grupa SBS Sp. z o.o.

ul. Lucyny Herc 10, 20-2328 Lublin

8 907,50 zł 10 956,23 zł
VI Oferta nr 6 HAP Armatura

Grupa SBS Sp. z o.o.

ul. Lucyny Herc 10, 20-2328 Lublin

3 457,50 zł 4 252,73 zł
VII Oferta nr 6 HAP Armatura

Grupa SBS Sp. z o.o.

ul. Lucyny Herc 10, 20-2328 Lublin

1 840,00 zł 2 263,20 zł
VIII Oferta nr 6 HAP Armatura

Grupa SBS Sp. z o.o.

ul. Lucyny Herc 10, 20-2328 Lublin

15 488,00 zł 19 050,24 zł
IX Oferta nr 7 „AQUA-GAS” Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 8A

20-484 Lublin

18 935,00 zł 23 290,05 zł
X Oferta nr 7 „AQUA-GAS” Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 8A, 20-484 Lublin

18 565,00 zł 22 834,95 zł
XI Oferta nr 7 „AQUA-GAS” Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 8A, 20-484 Lublin

11 270,00 zł 13 862,10 zł
XIII Oferta nr 7 „AQUA-GAS” Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 8A, 20-484 Lublin

5 276,00 zł 6 489,48 zł
XIV Oferta nr 7 „AQUA-GAS” Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 8A, 20-484 Lublin

1 899,00 zł 2 335,77 zł
XV Oferta nr 5 Firma Handlowo – Usługowa AGA

ul. Chylońska 90A, 81-033 Gdynia

6 781,920 zł 8 341,73 zł
XVI Oferta nr 7 „AQUA-GAS” Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 8A, 20-484 Lublin

1 330,06 zł 1 635,97 zł
XVII Oferta nr 7 „AQUA-GAS” Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 8A, 20-484 Lublin

740,20 zł 910,45 zł
XVIII Oferta nr 7 „AQUA-GAS” Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 8A, 20-484 Lublin

1 267,10 zł 1 558,53 zł
XIX Oferta nr 7 „AQUA-GAS” Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 8A, 20-484 Lublin

25 025,00 zł 30 780,75 zł
XX Oferta nr 6 HAP Armatura

Grupa SBS Sp. z o.o.

ul. Lucyny Herc 10, 20-2328 Lublin

1 300,00 zł 1 599,00 zł

 

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

1)   W Grupie I:

a.    Oferta nr 4 złożona przez AEON International (Europe) Sp. z o.o.

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

b.    Oferta nr 9 złożona przez HTI BP Sp. z o.o. Południe Sp. k.

Uzasadnienie:

Dołączony przez Dostawcę do oferty Certyfikat aprobaty dla procesów malowania farbą epoksydowa zaworów i armatury nie potwierdza spełniania przez oferowaną w tej grupie armaturę wymagań Zamawiającego określonych w Grupie 1 pkt 1.1 ppkt 3 Załącznika nr 4 do SIWZ dotyczących minimalnej przyczepności powłoki 12N/mm2;

Podstawa:

§ 36 ust 1 pkt 2, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

c.    Oferta nr 10 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUDMAX

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

 

2)   W Grupie II:

a.    Oferta nr 4 złożona przez  AEON International (Europe) Sp. z o.o.

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

b.    Oferta nr 9 złożona przez HTI BP Sp. z o.o. Południe Sp. k.

Uzasadnienie:

Oferowane przez Dostawcę w tej grupie obudowy posiadają zawleczkę do montażu na zasuwie ze stali zwykłej, nie spełniają więc wymagań Zamawiającego  określonych w Grupie 1 pkt 1.2 ppkt 4 Załącznika nr 4 do SIWZ, zgodnie z którym łącznik trzpienia obudowy z zasuwą ma być mocowany zawleczką nierdzewną;

Podstawa:

§ 36 ust 1 pkt 2, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

c.    Oferta nr 10 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUDMAX

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

 

3)   W Grupie III:

a.    Oferta nr 10 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUDMAX

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

 

4)   W Grupie IV:

a.    Oferta nr 10 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUDMAX

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

 

5)   W Grupie V:

a.    Oferta nr 3 złożona przez Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o.

Uzasadnienie:

Zaoferowane w tej grupie opaski uniwersalne do nawiercania pod ciśnieniem do rur stalowych, żeliwnych i azbestocementowych PN16 nie posiadają pierścienia elastomerowego w gwincie, nie spełniają więc wymagań Zamawiającego  określonych w Grupie 2 pkt 2.5 ppkt 7 oraz pkt 2.6 ppkt 6 Załącznika nr 4 do SIWZ, zgodnie z którymi w/w opaski powinny posiadać pierścień wykonany z elastomeru zabezpieczający gwint;

Podstawa:

§ 36 ust 1 pkt 2, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

b.    Oferta nr 9 złożona przez HTI BP Sp. z o.o. Południe Sp. k.

Uzasadnienie:

Zaoferowane w tej grupie opaski uniwersalne do nawiercania pod ciśnieniem do rur stalowych, żeliwnych i azbestocementowych PN16 nie posiadają pierścienia elastomerowego w gwincie, nie spełniają więc wymagań Zamawiającego  określonych w Grupie 2 pkt 2.5 ppkt 7 oraz pkt 2.6 ppkt 6 Załącznika nr 4 do SIWZ, zgodnie z którymi w/w opaski powinny posiadać pierścień wykonany z elastomeru zabezpieczający gwint, ponadto Dołączony przez Dostawcę do oferty Certyfikat aprobaty dla procesów malowania farbą epoksydowa zaworów i armatury nie potwierdza spełniania przez oferowaną w tej grupie armaturę wymagań Zamawiającego określonych w Grupie 1 pkt 1.1 ppkt 3 Załącznika nr 4 do SIWZ dotyczących minimalnej przyczepności powłoki 12N/mm2;

Podstawa:

§ 36 ust 1 pkt 2, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

c.    Oferta nr 10 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUDMAX

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

 

6)   W Grupie VI:

a.    Oferta nr 3 złożona przez Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o.

Uzasadnienie:

Zaoferowane w tej grupie opaski dwudzielne do nawiercania pod ciśnieniem do rur PE i PVC nie posiadają pierścienia elastomerowego w gwincie, nie spełniają więc wymagań Zamawiającego określonych w Grupie 2 pkt 2.7 ppkt 6 Załącznika nr 4 do SIWZ, zgodnie z którymi w/w opaski powinny posiadać pierścień wykonany z elastomeru zabezpieczający gwint;

Podstawa:

§ 36 ust 1 pkt 2, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

b.    Oferta nr 10 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUDMAX

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

 

7)   W Grupie VII:

a.    Oferta nr 4 złożona przez AEON International (Europe) Sp. z o.o.

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

b.    Oferta nr 9 złożona przez HTI BP Sp. z o.o. Południe Sp. k.

Uzasadnienie:

Zaoferowane w tej grupie skrzynki do Zasów uliczne posiadają korpus skrzynki wykonany z PEHD, nie spełniają więc wymagań Zamawiającego określonych w Grupie 3 pkt 1 Załącznika nr 4 do SIWZ, zgodnie z którym w/w skrzynki maja być wykonane z żeliwa szarego (w całości, Zamawiający nie dopuścił wykonania jakiejkolwiek jej części z innego materiału);

Podstawa:

§ 36 ust 1 pkt 2, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

c.    Oferta nr 10 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUDMAX

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

 

8)   W Grupie VIII:

a.    Oferta nr 4 złożona przez AEON International (Europe) Sp. z o.o.

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu; ponadto zaoferowane przez Dostawcę w tej grupie armatury łączniki rurowe do rur żeliwnych, PVC, azbestocementowych mają zakresy, które nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ, tj.:

–        łącznik DN 50 – zakres wymagany: 49-71, zakres oferowany: 59-73,

–        łącznik DN 80 – zakres wymagany: 84-106, zakres oferowany: 88-103,

–        łącznik DN 100 – zakres wymagany: 105-135, zakres oferowany: 109-128,

–        łącznik DN 150 – zakres wymagany: 155-195, zakres oferowany: 159-182,

–        łącznik DN 200 – zakres wymagany: 215-258, zakres oferowany: 218-235,

–        łącznik DN 250 – zakres wymagany: 270-310, zakres oferowany: 271-289,

–        łącznik DN 300 – zakres wymagany: 310-350, zakres oferowany: 315-332 lub 322-340

–        łącznik DN 400 – zakres wymagany: 408-435, zakres oferowany: 417-437,

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą oraz § 36 ust 1 pkt 2, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

b.    Oferta nr 10 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUDMAX

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

 

9)   W Grupie IX:

a.    Oferta nr 4 złożona przez AEON International (Europe) Sp. z o.o.

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu; ponadto zaoferowane przez Dostawcę w tej grupie armatury łączniki rurowe do rur żeliwnych, PVC, azbestocementowych mają zakresy, które nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ, tj.:

–        łącznik DN 80 – zakres wymagany: 78-108, zakres oferowany: 88-103,

–        łącznik DN 100 – zakres wymagany: 105-135, zakres oferowany: 109-128,

–        łącznik DN 150 – zakres wymagany: 155-195, zakres oferowany: 159-182,

–        łącznik DN 200 – zakres wymagany: 215-258, zakres oferowany: 218-235,

–        łącznik DN 250 – zakres wymagany: 270-310, zakres oferowany: 271-289,

–        łącznik DN 300 – zakres wymagany: 310-350, zakres oferowany: 315-332 lub 322-340,

–        łącznik DN 350 – zakres wymagany: 395-435, zakres oferowany: 374-391,

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą oraz § 36 ust 1 pkt 2, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

b.    Oferta nr 10 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUDMAX

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

 

10)   W Grupie X:

a.    Oferta nr 9 złożona przez HTI BP Sp. z o.o. Południe Sp. k.

Uzasadnienie:

Zaoferowane w tej grupie doszczelniacze są przystosowane do ciśnienia PN 10, nie spełniają więc wymagań Zamawiającego określonych w Grupie 10 pkt 2 Załącznika nr 4 do SIWZ, zgodnie z którym w/w doszczelniacze mają być przystosowane do ciśnienia PN 16;

Podstawa:

§ 36 ust 1 pkt 2, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

b.    Oferta nr 10 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUDMAX

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

 

11)  W Grupie XI:

a.    Oferta nr 9 złożona przez HTI BP Sp. z o.o. Południe Sp. k.

Uzasadnienie:

Dołączony przez Dostawcę do oferty Certyfikat aprobaty dla procesów malowania farbą epoksydowa zaworów i armatury nie potwierdza spełniania przez oferowaną w tej grupie armaturę wymagań Zamawiającego określonych w Grupie 1 pkt 1.1 ppkt 3 Załącznika nr 4 do SIWZ dotyczących minimalnej przyczepności powłoki 12N/mm2, ponadto Dostawca nie dołączył do oferty Certyfikatu CNBOPPOZ. Józefów dla hydrantów podziemnych (w/w certyfikat został dołączony tylko dla hydrantów nadziemnych), obowiązek dołączenia tego certyfikatu został określony w Grupie 9 pkt 1 Załącznika nr 4 do SIWZ, mimo wezwania Dostawca ni uzupełnił w/w certyfikatu;

Podstawa:

§ 36 ust 1 pkt 2, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

b.    Oferta nr 10 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUDMAX

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

 

12)   W Grupie XII:

a.    Oferta nr 10 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUDMAX

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

 

13)    W Grupie XIII:

a.    Oferta nr 10 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUDMAX

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

 

14)   W Grupie XIV:

a.    Oferta nr 1 złożona przez Firmę Handlowo – Usługową „ZTM” EKSPORT-IMPORT Mirosława Tomczyk

Uzasadnienie:

Zaoferowane w tej grupie obejmy naprawcze dwudzielne posiadają śruby wykonane ze stali węglowej, nie spełniają więc wymagań Zamawiającego określonych w Grupie 7 pkt 3 oraz Grupie 8 pkt 4 Załącznika nr 4 do SIWZ, zgodnie z którym w/w śruby mają być wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej, ponadto oferowane obejmy zostały wykonane z żeliwa ciągliwego czarnego, podczas gdy w Grupie 7 pkt 2 Zamawiający wymagał żeliwa białego ciągliwego, natomiast w Grupie 8 pkt 2 – żeliwa sferoidalnego  min. GJS400/GGG 40;

Podstawa:

§ 36 ust 1 pkt 2, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

b.    Oferta nr 10 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUDMAX

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

 

15)   W Grupie XV:

a.    Oferta nr 10 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUDMAX

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

 

16)   W Grupie XVI:

a.    Oferta nr 10 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUDMAX

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

 

17)   W Grupie XVII:

a.    Oferta nr 10 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUDMAX

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

 

18)    W Grupie XVIII:

a.    Oferta nr 10 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUDMAX

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

 

19)    W Grupie XIX:

a.    Oferta nr 10 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUDMAX

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

 

20)    W Grupie XX:

a.    Oferta nr 9 złożona przez HTI BP Sp. z o.o. Południe Sp. k.

Uzasadnienie:

Dostawca nie dołączył do oferty karty katalogowej na oferowane w tej grupie włazy kanalizacyjne oraz, mimo wezwania, Dostawca nie uzupełnił w/w karty katalogowej;

Podstawa:

§ 36 ust 1 pkt 2, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

b.    Oferta nr 10 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUDMAX

Uzasadnienie:

Dostawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;

Podstawa:

§ 17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

W Grupie XII postępowanie ulega unieważnieniu

Uzasadnienie:

Dostawca, który jako jedyny złożył ofertę w tej grupie został wykluczony z udziału w postępowaniu, w konsekwencji złożona przez niego oferta została odrzucona;

Podstawa:

§ 38 ust. 1 pkt 1, zgodnie z którym Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy nie wpłynęła co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

 

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.

 

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty