Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Informuje, ze przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do dmuchawy HV TURBO Typ – KA2S został unieważniony na podstawie §38 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych.