Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Informuje,  że przetarg nieograniczony na zakup części zamiennych do dmuchawy promieniowej TYP – KA2S został unieważniony na podstawie  § 38  ust. 1  pkt 2 Regulaminu Udzielania Zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Dziękujemy za udział w  postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych.