Przetarg nieograniczony na: „Dostawę podchlorynu sodu na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.” – informacja o unieważnieniu przetargu

   Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż przetarg nieograniczony na „Dostawę podchlorynu sodu na potrzeby KPWiK SP. z o.o” został unieważniony na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Udzielania Zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. – nie wpłynęła co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 4 oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia:

NR OFERTY NAZWA FIRMY

 

ADRES WYKONAWCY CENA NETTO OFERTY CENA BRUTTO OFERTY
1 Rockchem Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Smolec, ul. Śliwkowa 119 55-080 Kąty Wrocławskie 11 605,00 zł 14 274,15 zł
2 Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21 47-224 Kędzierzyn Koźle 9 350,00 zł 11 500,50 zł
3 ARTCHEM Artur Gutowski ul. Słowików 4

21-040 Świdnik

oferta dostarczona do Zamawiającego po upływie wyznaczonego terminu składania ofert – zostanie zwrócona bez otwierania
4 PPH STANDARD Sp. z o.o. ul. K. Olszewskiego 10

20-481 Lublin

oferta dostarczona do Zamawiającego po upływie wyznaczonego terminu składania ofert – zostanie zwrócona bez otwierania

Informujemy ponadto, że Zamawiający:

1.  odrzucił ofertę nr 1;

Uzasadnienie faktyczne:

zgodnie z dołączoną do oferty kartą charakterystyki podchlorynu sodu zawartość wolnego chloru w oferowanym przez Dostawcę podchlorynie sodu jest większa niż 10%  podczas   gdy  Zamawiający  wymagał,    aby  zawartość  wolnego chloru w oferowanym podchlorynie sodu wynosiła min 14%, oferowany podchloryn sodu nie spełnia więc wymagań Zamawiającego określonych w pkt III.-2.-2.3. SIWZ;

Podstawa:

  • 36 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

2. odrzucił ofertę nr 2

Uzasadnienie faktyczne:

zgodnie z dołączoną do oferty kartą charakterystyki podchlorynu sodu zawartość aktywnego chloru w oferowanym przez Dostawcę podchlorynie sodu wynosi min. 12,5% podczas gdy Zamawiający wymagał, aby zawartość wolnego chloru w oferowanym podchlorynie sodu wynosiła min 14%, oferowany podchloryn sodu nie spełnia więc wymagań Zamawiającego określonych w pkt III.-2.-2.3. SIWZ;

Podstawa:

  • 36 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

3. zwrócił bez otwierania ofertę nr 3

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 20.07.2016 r. do godz. 1100, oferta została dostarczona do Zamawiającego w dniu 20.07.206 r. o godz. 1125, a więc po upływie wyznaczonego terminu składania ofert;

Podstawa:

  • 34 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu otwarcia ofert

4. zwrócił bez otwierania ofertę nr 4

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 20.07.2016 r. do godz. 1100, oferta została dostarczona do Zamawiającego w dniu 20.07.206 r. o godz. 1135, a więc po upływie wyznaczonego terminu składania ofert;

Podstawa:

  • 34 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. – ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu otwarcia ofert.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych.

 

ico_pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania