Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Wykonanie łączników sieci wodociągowej od ul. Nowej, ul. Faustyny, Al. 1000-lecia do ul. Urzędowskiej w Kraśniku” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę WOD-BUD Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik z ceną netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie 849 109,30 zł, cena brutto – 1 044 404,44zł.