Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa ubrań roboczych i obuwia roboczego dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.”-unieważnienie postępowania

Działając na podstawie §21 ust.3 Regulaminu udzielania zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zamawiający – Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – zawiadamia, że postępowanie pn.: „Dostawa ubrań roboczych i obuwia roboczego dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.” zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

Jedyna złożona w postępowaniu oferta została odrzucona.

Podstawa:

§ 21 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, zgodnie z którym Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Ponadto zawiadamiam, że w niniejszym postępowaniu została odrzucona oferta złożona przez Dostawcę Hurtownia “AMIGA” Grzegorz Lipski, Klikawa, ul. Puławska 7, 24-100 Puławy.

Uzasadnienie:

Dostawca nie dołączył do oferty wszystkich wymaganych wzorców obuwia i odzieży roboczej, a część z dostarczonych próbek nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ:

 • załącznik cenowy nr 1A (odzież)
  • poz.1-w spodniach ogrodniczkach brak zamka przy kieszeni na piersiach;
  • poz.2-brak ocieplenia polarem kurtki i kaptura;
  • poz.3-brak ocieplenia polarem kamizelki;
  • poz.6-brak wzorca,
  • poz.8-brak ocieplenia w kapturze kurtki;
  • poz.16-brak wzorca.
 • załącznik cenowy nr 1B (obuwie robocze)
  • poz.5-brak wzorca;
  • poz.8-brak wzorca;
  • poz.9-brak wzorca.§ 19 ust. 1 pkt 2, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Podstawa:

§ 19 ust. 1 pkt 2, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

 

  Informacja o unieważnieniu postępowania.