Pytania i odpowiedzi

W związku z otrzymanym zapytaniem Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:  Prośba tylko o informację czy dopuszczacie oferty, które będą zawierać propozycje zmian do Umowy ?

Odpowiedź:  Kupujący dopuszcza oferty, które będą zawierać propozycje zmian do Umowy.