Pytania i odpowiedzi

W związku z otrzymanymi zapytaniami Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

Pyt. 1. Czy oferent ma wycenić ww. wodomierze w wersji przystosowanej do montażu nadajników kontaktronowych-NKP, czy też w wersji z nadajnikami kontaktronowymi-NK?

Odp.  W części III pkt. 5 SIWZ mówi o tym, że „Każdy z oferowanych wodomierzy winien mieć możliwość zainstalowania kontaktronowego nadajnika impulsów.” Wyjaśnienie: Oferowane wodomierze nie muszą posiadać nadajników kontaktronowych a jedynie  muszą być przystosowane do montażu takiego nadajnika na już pracującym wodomierzu bez uszkadzania plomby legalizacyjnej.

 

Pyt. 2.  W jaki sposób ma być zrealizowane dostarczenie 2 szt. nadajników do każdego typu wodomierza, czy oferent ma je załączyć do oferty przetargowej, czy dopiero w trakcie realizacji ww. zadania?

Odp.  Oferent jest zobowiązany do dostarczenia 2 szt. nadajników do każdego typu wodomierza, jaki będzie dostarczał na podstawie zawartej umowy, tzn.: wraz z pierwszą dostawą wodomierzy oferent dostarczy 2 szt. nadajników. Nie należy ich załączać do oferty przetargowej. Jeżeli przyjęta oferta będzie opiewać na kilka typów wodomierzy, to do każdego typu wodomierza  oferent dostarczy 2 szt. nadajników niezależnie od ilości dostarczonych wodomierzy danego typu.

Pyt. 3.  Czy dopuszczają Państwo elektryczny nadajnik impulsów typu NPN o kolektorze otwartym (nadajnik impulsów Pulsar, który poza przekazywaniem impulsów z wodomierza, rozpoznaje również kierunki przepływu, a także przekazuje informacje o zewnętrznym polu magnetycznym – co jest unikatowe na rynku)?

Odp.  Tak, Zamawiający dopuszcza nadajniki impulsów o kolektorze otwartym.

Pyt. 4.  Oferent jest zobowiązany do dostarczenia 2 (dwóch) nadajników do każdego typu wodomierza – nie dotyczy wodomierzy z grupy A. Czy oznacza to, że np. w przypadku grupy B należy dostarczyć 2 nadajniki dla tej grupy, czy po 2 nadajniku dla każdej średnicy wodomierza (DN 15 oraz DN 20) z tej grupy?

Odp.  Oferent jest zobowiązany do dostarczenia do każdego typu wodomierza 2 szt. nadajników impulsów niezależnie od ilości dostarczonych wodomierzy danego typu. Jeżeli dany typ oferowanych wodomierzy jest zróżnicowany pod względem średnicy to wystarczy dostarczyć 2 szt. nadajników, które to będą możliwe do zamontowania na wodomierzach o wszystkich średnicach w danym typie.