Pytania i odpowiedzi

W związku z otrzymanym zapytaniem Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:
Proszę o uściślenie terminu realizacji zamówienia. W specyfikacji określono jako 3 dni robocze od złożenia zamówienia (fax, e-mail) natomiast w formularzu ofertowym wymagane jest podpisanie oświadczenia, że „dostarczę(-ymy) w maksymalnym terminie 48 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego”?

Odpowiedź:
  Dostawa towaru następować będzie nie później niż 3 dni robocze na podstawie przesłanego faxem (na nr faxu Dostawcy) lub e-mailem (na adres e-mail Dostawcy) zamówienia Zamawiającego.